Комунальний заклад "Нікопольська середня загальноосвітня школа № 22"

 

Управління

        Управління навчально-виховним процесом

 
 

 

Система моніторингу навчально-виховного процесу

 
Управління школою та якістю освіти вимагає внутрішньої системи інформації, яку можна створити на основі моніторингу.
Педагогічний моніторинг – це форма організації збору, збереження, обробки й розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, яка забезпечує систематичне відстеження її стану й прогнозування розвитку.
Головна мета моніторингу – постійне відстеження стану навчально-виховного процесу. Моніторинг базується на діагностуванні.
Діагностування в педагогіці – це аналіз, самоаналіз, вивчення особистісних та професійних якостей груп учителів.
Під час організації моніторингу необхідно враховувати такі вимоги:
-         інформація має бути:
а) повною, достовірною, своєчасною, постійною;
б)структурованою та специфічною для кожного рівня моніторингу.
 
Моніторинг може бути:
-         початковим;
-         проміжним;
-         підсумковим.
Педагогічний моніторинг може здійснюватися за такими напрямками:
1.     Ефективність і дієвість внутрішкільного управління.
2.     Стан, ефективність та дієвість інноваційної роботи у школі.
3.     Стан і результативність методичної роботи.
4.     Стан якості викладання й організації процесу навчання.
5.     Стан виховної роботи.
6.     Фізичне виховання та стан здоров’я учнів.
7.     Стан відвідування учнями школи.
8.     Рівень розвитку й стану успішності, якості знань, умінь та навичок учнів.
9.     Аналіз кінцевих результатів функціонування.
 
Раціональна організація моніторингу
 
Перший етап.
1)     визначається об’єкт моніторингу й напрямки, за якими проводитиметься збір інформації ( об’єкт – клас і паралель, напрямок – якість знань, організація навчального процесу);
2)     визначення критеріїв, за якими визначатиметься стан об’єкта на початковому етапі, проміжному та підсумковому;
3)     вибір засобів ( каналів спостереження), тобто засобів отримання інформації.
 Другий етап – практичний – збір інформації ( вивчення документації, відвідування уроків та виховних заходів, аналіз рейтингу, контроль рівня знань, умінь та навичок учнів, анкетування, тестування, використання інтерв’ю, самоаналіз тощо).
         Цей етап вимагає багато часу й різноманітних способів діяльності.
Третій етап – аналітичний. Це обробка й систематизація інформації.
Порівняння результатів моніторингу із запланованими показниками дає змогу побачити, наскільки вірними були прогнози, допомагає скорегувати методи, форми та способи діяльності. Моніторинг – це справа не тільки адміністрації, але й кожного учителя.
 
 
 
 
 
Мета контролю: систематичне порівняння того, що маємо, з тим, що
                                         повинно бути за нормативними документами
 
Вид контролюце сукупність форм контролю, що проводиться з
                                     певною метою.
 
Види контролю:
-         персональний;
-         класно-узагальнюючий;
-         предметно-узагальнюючий;
-         тематично-узагальнюючий;
-         оглядовий;
-         комплексно-узагальнюючий.
 
Форма контролюце спосіб організації контролю.
 
Форми контролю:
 
І. За ознакою виконавця:
             - колективна форма;
             - взаємоконтроль;
             - самоконтроль;
             - адміністративно-плановий контроль;
             - адміністративно-регулюючий контроль.
 
ІІ. За характером об’єктів контролю:
-         класно-узагальнюючий;
-         фронтальний;
-         тематичний;
-         персональний;
-         оглядовий.